Is een verkeersdrempel geschikt voor een gezamenlijk parkeerterrein?

Een verkeersdrempel zorgt er voor dat het verkeer haar snelheid moet aanpassen. Als het verkeer haar snelheid niet aanpast dan kan dit schade aan het voertuig aanbrengen en is dit heel oncomfortabel voor de bestuurder. Omdat het in het eigen belang is van de bestuurder zal de snelheid dus aangepast worden. U zal de verkeersdrempel kopen met dit doel in uw achterhoofd.

Verkeersdrempel gezamenlijke parkeerterrein of mandelige weg.

Steeds vaker hebben bewoners gezamenlijk een parkeerterrein. Zeker in grotere steden waar bouwen inclusief voldoende parkeerplaatsen per woning steeds vaker de norm wordt. Deze terreinen zien er vaak uit als openbare terrein en wordt ook zo gebruikt door bezorgers en buurtbewoners. Er wordt vaak te hard gereden, geparkeerd door niet- eigenaren en tegelijkertijd wordt het terrein gebruikt als speelplek voor buurtkinderen. Een onveilige situatie dus. Daarom is het op dit soort plekken gewenst om;

  • Zo duidelijk mogelijk aan te duiden dat het een privé terrein betreft
  • Het verkeer er toe te bewegen de snelheid te verlagen.

Dit kan gedaan worden door:

  • Het plaatsen van borden aan de voorzijde van het terrein.
  • Het aanbrengen van een wegversmalling bij de inrit, bijvoorbeeld door het plaatsen van plantenbakken.
  • Verkeersdrempels kopen en deze te plaatsen bij de inrit van het parkeerterrein en eventueel te herhalen op verschillende plekken op het parkeerterrein.

Er zijn dus ook andere opties mogelijk naast het plaatsen van een verkeersheuvel of verkeersdrempel. Een verkeersdrempel is dan ook het meest effectief als dit in combinatie met borden en een wegversmalling wordt geplaatst. Omdat onze verkeersdrempels niet op de openbare weg worden aangebracht is het de weggebruiker ook direct duidelijk dat het een privé terrein betreft en dat er niet geparkeerd mag worden door anderen dan de eigenaren en haar bezoekers. Een verkeersdrempel kopen kan dus meer effect hebben dan alleen het verlagen van de snelheid.