Kan ik verkeersdrempels kopen en deze direct na de bocht plaatsen?

Het is niet verstandig om verkeersdrempels direct na de bocht te plaatsen. Het is niet de bedoeling dat een bestuurder de verkeersdrempel te laat ziet en daardoor te laat remt waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit zal voor veel irritatie zorgen bij de andere gebruikers.

Tegelijkertijd is het ook de vraag hoe nuttig een verkeersdrempel is als hij direct na een bocht wordt gebruikt. Als u een bocht in rijdt dan verlaagt u uw snelheid en de meeste andere bestuurders doen dit ook. Om deze reden is een extra snelheid beperkende maatregel direct na de bocht niet nodig. Wilt u de weggebruiker waarschuwen voor een onveilige situatie na de bocht dan kunt u dit het beste doen met snelheidsbeperkende maatregelen voor de bocht.

Verstandiger is om de verkeersdrempels ongeveer 10 tot 20 meter na de bocht te plaatsen en alvast direct na de bocht waarschuwingsborden te plaatsen. Hierdoor wordt de bestuurder er direct na de bocht, op het moment dat hij weer gas wil gaan geven, op gewezen dat er een verkeersdrempel aan komt. De bestuurder zal om deze reden zijn snelheid niet verhogen (of maar heel licht verhogen) zodat er over de volledige weg vanaf de bocht tot de geplaatste verkeersdrempel een veilige situatie ontstaat.

Wilt u een verkeersdrempel kopen en die wel direct na de bocht plaatsen? Soms kan dit wel, bijvoorbeeld omdat het een heel erg flauwe bocht betreft waardoor de verkeersdrempel zichtbaar is aan het begin van de bocht. Omdat het een flauwe bocht is wordt er daardoor soms ook erg hard gereden door de weggebruiker. Het is in dit geval wel verstandig om voldoende waarschuwingsborden te plaatsen voor de bocht. En bespreek dit van te voren met de gebruikers en of omwonenden zodat er voldoende draagvlak is.

Kortom, gaat u verkeersdrempels kopen, kijk dan eerst goed naar de situatie. 

Kijk voor de actuele adviezen altijd op crow.nl