Op welke plek wordt een verkeersdrempel geplaatst?

Vaak wordt er voor een verkeersdrempel, ook wel snelheidsdrempel of verkeersheuvel genoemd, gekozen omdat er continu te hard wordt gereden op een terrein. Andere snelheidsbeperkende maatregelen zoals het plaatsen van een bord of het aanleggen van een wegversmalling hebben dan nog niet het gewenste effect gehad. Een verkeersdrempel kopen is daarna de logische volgende stap.

Verkeersdrempels en verkeersplateaus zijn volgens CROW het meest effectieve middel om de snelheid van het verkeer te beperken. Echter, dit gaat over verkeersplateaus en verkeersdrempels die op de openbare weg worden geplaatst. De verkeersdrempels die wij leveren zijn bedoelt voor privéterreinen. U kunt dan denken aan een parkeerterrein bij een appartementencomplex, hotel, school, bedrijf, winkelcentrum of een industrieterrein.  
Om te zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt zonder klachten is het verstandig om goed na te denken over de plek en dit ook af te stemmen met de omwonenden en andere gebruikers. Dit zorgt er voor dat het plaatsen van de verkeersdrempels uiteindelijk een breed gedragen beslissing wordt en dat iedereen begrijpt waarom deze maatregel nodig is. 

Een verkeersdrempel wordt meestal geplaatst aan het begin van het terrein. Dan past het verkeer zich direct aan, aan de juiste snelheid. En in de rest van het terrein kan dit dan herhaald worden afhankelijk van de grootte van het terrein. Het snelheid remmende effect van een verkeersdrempel neemt af naarmate de onderlinge afstand tussen de verkeersdrempels afneemt. Bij een zone waar stapvoets tot 15 km per uur gewenst is, zoals dit is op de meeste parkeer- en bedrijventerreinen, is een herhaling elke 15 tot 20 meter gewenst. Bij herhaling moet uiteraard ook rekening worden gehouden met het discomfort en het rijtijdverlies van het verkeer, vooral van de hulpdiensten. En houdt bij het plaatsen van de verkeersdrempels altijd rekening met een afstand tot bocht of kruispunt van minimaal 8 meter.