Richtlijnen omtrent verkeersdrempels

Verkeersdrempels wetgeving

De wetgeving omtrent verkeersdrempels is er voor verkeersdrempels die zijn aangelegd op een openbare weg. Echter, als een weg niet een openbare weg is dan dient u dit wel duidelijk aan te geven aan het begin van deze weg. Daarna dient u er vooral voor te zorgen dat de weg veilig is. De wettelijke eisen verkeersdrempels of voorschriften verkeersdrempels zijn er niet omtrent verkeersdrempels die u kunt komen bij Roege drempelhulpen. 

Er zijn wettelijke eisen verkeersdrempels omtrent de afstand tussen verkeersdrempels maar deze zijn er voor plekken waar 30 of 50 km per uur moest rijden. In dat geval moeter respectievelijk 30-50 meter of 80- 100 meter geadviseerd. Echter, het gaat hier niet over openbare wegen en ook niet over wegen waar nog 30 kilometer per uur gereden mag worden. Op wegen waar de Roege verkeersdrempels worden geplaatst wordt 10 - 15 kilometer per uur gereden. Ook zijn de terreinen vaak klein omdat het meestal een privé weg of parkeerterrein betreft. Daarom mogen er vaker verkeersdrempels worden geplaatst. Bij herhaling moet er uiteraard wel rekening worden gehouden met het discomfort van de weggebruiker. Wij adviseren een afstand van minimaal 15 meter. Er zijn dus wel regels verkeersdrempels aangelegd op een eigen terrein hoeven alleen niet aan alles te voldoen. 

Normen verkeersdrempels

De normen omtrent verkeersdrempels zijn er bijvoorbeeld omtrent de hoogte van de verkeersdrempel. Wilt u een maximale hoogte van een verkeersdrempel. Een verkeersdrempel neerleggen op een plek waar heel hard wordt gereden kan voor een onveilige situatie zorgen. Dit betekent dat de weggebruiker ook op andere manieren moet worden bewogen langzamer te rijden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bord. 

Eisen verkeersdrempels

Er zijn eisen omtrent het plaatsen van een verkeersdrempels, deze mogen afhankelijk van de ondergrond niet te dicht bij huizen worden geplaatst. Dit om hinder van verkeerstrillingen veroorzaakt door zware voertuigen zoals vrachtwagens te voorkomen. 

Wilt u verkeersdrempels kopen? Kijk voor actuele eisen altijd eerstop de site van CROW of andere relevante site. Wij geven uiteraard geen juridisch advies.