Rolstoelen, scootmobielen en brommobielen en verkeersdrempels

Ook met scootmobiel- rolstoel- en brommobielgebruikers moet rekening worden gehouden bij de aanleg van een verkeersdrempel.

Mensen die gebruik maken van een brommobiel zullen zich op de openbare weg bewegen zoals een personenauto, al dan niet aangepast. Als iemand in een scootmobiel of rolstoel zit dan maakt hij of zij gebruik van de stoep.

Een personenauto, al dan niet aangepast, kan zich uiteraard eenvoudig over een verkeersdrempel bewegen. Met een scootmobiel of rolstoel is dit niet mogelijk en zij zullen dus, net als voetgangers en bij voorkeur ook fietsers, langs de verkeersdrempel worden geleid. Daarom is het ook niet de bedoeling om een verkeersdrempel over de gehele breedte van de weg te plaatsen. Het is beter om een gedeelte vrij te houden voor voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers en scootmobielgebruikers. Houdt er bij het plaatsen van zo’n strook rekening mee dat deze niet te breed moet worden, auto’s moeten er niet langs kunnen. Ook is het goed om de normale weg met verkeersdrempel af te sluiten van het voet-/ fietspad zodat automobilisten hier geen gebruik van kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een plantenbak of het aanbrengen van een verhoging.

Is de ingang alleen voor auto’s en zullen er dus nooit mensen met een rolstoel of scootmobiel gebruik maken van deze inrit? Dat kan natuurlijk. In het geval van een parkeerterrein kan het soms gevaarlijk zijn als voetgangers en rolstoel- en scootmobielbestuurders ook gebruik maken van deze weg. Kijk dan wel of dit niet ook een vluchtweg is. In het geval van een vluchtweg mag er uiteraard geen blokkade worden aangebracht en dient er een gedeelte vrij te worden gehouden voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers. Zijn er genoeg andere wegen? Dan is dit natuurlijk niet nodig. Geef dan bij de inrit duidelijk aan hoe voetgangers en anderen het terrein moeten betreden. Wilt u verkeersdrempels kopen dan kunt u deze eenvoudig in de breedte van de volledige inrit aanleggen.