Waarom wordt er een verkeersdrempel of snelheidsdrempel geplaatst?

Een verkeersdrempel, ook wel snelheidsdrempel of verkeersheuvel genoemd, wordt vaak geplaatst omdat er te hard gereden wordt op een parkeerterrein, privéweg of op een industrieel complex. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Omdat veel van deze ruimtes niet alleen door automobilisten worden gebruikt maar ook door omwonenden, wandelaars of in het geval van een werksituatie medewerkers is de situatie snel onveilig als er te hard wordt gereden.

Tot maximaal 20 km per uur langzamer

Een verkeersdrempel garandeert dat de automobilist afremt tot maximaal 20 kilometer per uur. Wilt u het verkeer nog verder afremmen dan is het gebruik van onze hoogste variant verkeersdrempel aan te raden. Deze verkeersdrempel zorgt dat het verkeer zo goed als stil moet staan voordat de drempel genomen kan worden. 

Privéterreinen 

Ook wordt een verkeersdrempel vaak geplaatst op een privéterrein om de weggebruiker er op te attenderen dat hij of zij een privéterrein betreedt. Vaak wordt dit ondersteunt met een bord. Privéterreinen zijn parkeerterreinen van appartementencomplexen, hogescholen en bedrijven. Maar ook steeds meer woningen in de stad hebben een gezamenlijk parkeerterrein. Omdat dit nog een onbekend fenomeen is worden deze terreinen vaak door omwonenden en bezoekers gebruikt om te parkeren. Zeker in de stad waar de parkeerdrukte steeds verder toeneemt. Een verkeersdrempel kan dus een effectief instrument zijn om de omwonenden, bezoekers en forenzen er van op de hoogte te brengen dat er niet geparkeerd mag worden op dit terrein.

Voor bovenstaande situaties is een verkeersdrempel met een hoogte van 5 cm bijna altijd toereikend. Als er vaak last is met bezorgersbusjes, dan kan een verkeersdrempel met een hoogte van 7,5 cm misschien beter werken maar wij adviseren dit wel eerst te bespreken met de gebruikers en eigenaren van het terrein. Een verkeersdrempel van 7,5 cm kan een groot obstakel zijn voor personenauto’s en niet als prettig worden ervaren om regelmatig overheen te rijden. Dan is misschien een kleinere variant beter.