Wat is een verkeersplateau?

Er zijn verschillende verkeersremmers soorten, waaronder traditionele verhoogde drempels, plateaus die de hele breedte van de weg bedekken, en verhoogde kussens die zich onder de voertuigen bevinden. Elk type drempel heeft zijn eigen ontwerp en toepassingen, afhankelijk van factoren zoals de snelheidslimiet van de weg, de frequentie van voetgangersverkeer en andere omgevingsfactoren.

Een verkeersplateau, ook wel bekend als een verkeersdrempel of verkeersheuvel, is een verhoging in de weg die is ontworpen om de snelheid van voertuigen te verminderen. Meestal is deze zwart (soms rood) van kleur met witte strepen. Het doel is om de veiligheid van zowel voetgangers als automobilisten te verbeteren door het vertragen van het verkeer in gebieden waar hoge snelheden ongewenst of gevaarlijk zijn. Deze fysieke obstakels worden vaak geplaatst op plaatsen zoals woonwijken, schoolzones, ziekenhuiszones en andere gebieden waar de aanwezigheid van voetgangers hoog is. Ze komen dus alleen voor in de openbare ruimte en worden daarom geplaatst door de verantwoordelijke gemeente.

Verkeersplateaus worden niet tegen elkaar gelegd maar is er sprake van een tussenplateau. Bij kruisingen worden bijvoorbeeld altijd verkeersplateaus toegepast. De oprit zorgt voor een verticale opwaartse beweging en de afrit voor een verticale neerwaartse beweging.

Toepassingen en soortenverkeersplateaus

Voor verkeersplateaus heeft men de volgende toepassingen:

  • verkeersdrempel snelheid 30 km/uur-zone: in 30 km/uur-gebieden waar de situatie dit vereist (b.v. scholen);
  • verkeersdrempel 50 km/uur-zone: binnen de bebouwde kom waar 50 km/uur acceptabel is maar niet mag worden overschreden;
  • verkeersdrempel snelheid 60 km/uur-zone: in 60 km/uur-gebieden, vooral buiten de bebouwde kom.

De aanbevolen hoogte voor een verkeersplateau is bij een snelheid van 20 of 30 km 8 of 12 cm. Dit komt overeen met de aanbevolen hoogten uit de Richtlijnen voor de toepassing van verkeersdrempels en - plateaus. Verkeersplateaus leiden tot snelheidsverlagingen en dragen daarmee bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De verkeersdrempels van Roege drempelhulpen zijn niet bedoeld voor de openbare ruimte, maar voor privéterreinen, daarvoor kunt u dus bij ons een verkeersdrempel kopen. Wij verkopen dan ook geen verkeersplateaus maar verkeersdrempel rubber, bijvoorbeeld met de toepassing verkeersdrempel magazijn. Ook voor parkeerplaatsen- en garages kunt u de Roege verkeersdrempels kopen. De snelheidsdrempel is te monteren of u gebruikt de draagbare flexibele verkeersdrempel.