Wat zegt het VN-verdrag Handicap over drempels en drempelhulpen?

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is een internationaal mensenrechtenverdrag dat tot doel heeft om de rechten van mensen met een handicap te waarborgen en hun volledige en gelijkwaardige participatie in de samenleving te bevorderen. Het verdrag erkent dat fysieke toegankelijkheid van essentieel belang is voor het realiseren van deze doelstellingen.

Met betrekking tot drempels en drempelhulpen zegt het VN-Verdrag dat staten ervoor moeten zorgen dat openbare gebouwen en openbare ruimtes toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Dit omvat het wegnemen van fysieke barrières, zoals drempels, en het bieden van geschikte hulpmiddelen, zoals drempelhulpen. Drempelhulpen kopen doen bedrijven, instellingen en overheden dan ook vaak met dit verdrag in het achterhoofd

Het VN-Verdrag gaat echter verder dan alleen het verwijderen van fysieke barrières. Het verdrag benadrukt dat staten er ook voor moeten zorgen dat gebouwen en ruimtes toegankelijk zijn voor mensen met verschillende soorten handicaps, waaronder mensen met een visuele, auditieve of intellectuele handicap. Dit betekent dat er ook rekening moet worden gehouden met aspecten zoals verlichting, akoestiek en informatievoorziening.

Het VN-Verdrag benadrukt ook het belang van de betrokkenheid van mensen met een handicap bij het ontwerp, de planning en de uitvoering van maatregelen ter bevordering van de fysieke toegankelijkheid. Dit betekent dat mensen met een handicap moeten worden betrokken bij het ontwerp en de implementatie van toegankelijkheidsmaatregelen, zodat deze maatregelen beter aansluiten bij hun behoeften en ervaringen.

Kortom, het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap stelt dat staten ervoor moeten zorgen dat openbare gebouwen en openbare ruimtes toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Dit omvat het wegnemen van fysieke barrières, zoals drempels, en het bieden van geschikte hulpmiddelen, zoals drempelhulpen. Daarnaast benadrukt het verdrag het belang van de betrokkenheid van mensen met een handicap bij het ontwerp en de uitvoering van toegankelijkheidsmaatregelen, en het belang van het rekening houden met verschillende soorten handicaps en bijbehorende behoeften.