Welke breedte verkeersdrempels heb ik nodig?

Verkeersdrempels zijn fysieke obstakels die zijn ontworpen om de snelheid van voertuigen te verminderen en het rijgedrag van bestuurders te veranderen. Deze verkeersdrempels kunnen worden gebruikt in een breed scala van situaties, zoals in woonwijken, schoolzones, parkeerplaatsen en winkelcentra. De lengte van verkeersdrempels kan variëren afhankelijk van de situatie waarin ze worden gebruikt en de specifieke doelstellingen die ze proberen te bereiken.

De breedte van een verkeersdrempel is ook een belangrijke factor om rekening mee te houden, omdat het de doorstroming van het verkeer kan beïnvloeden en de veiligheid van fietsers en voetgangers kan beïnvloeden.

Over het algemeen varieert de breedte van verkeersdrempels tussen de 3,5 en 4,5 meter. Dit is gebaseerd op de aanbevelingen van de meeste nationale en internationale normen en richtlijnen, waaronder de Amerikaanse Federal Highway Administration (FHWA), het Duitse Institut für Straßenwesen (IfS) en de Europese richtlijnen voor verkeersveiligheid.

Bovendien is het belangrijk om de veiligheid van fietsers en voetgangers in overweging te nemen bij het ontwerpen van verkeersdrempels. Als de drempel te breed is, kan dit het voor fietsers en voetgangers moeilijker maken om veilig langs de drempel te rijden of te lopen. Dit zorgt voor een ongewenst neveneffect. U wilt de veiligheid voor fietsers en voetgangers immers graag verbeteren. 

Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen, kunnen verkeersdrempels worden ontworpen met zogenaamde 'fietsdoorsteken' of 'voetgangersstroken'. Dit zijn stroken aan de zijkanten van de drempel die breed genoeg zijn om fietsers en voetgangers veilig langs de drempel te laten passeren. Deze stroken kunnen worden gemarkeerd met verf of andere wegmarkeringen om ze duidelijk zichtbaar te maken voor alle weggebruikers.

In sommige gevallen kan het echter moeilijk zijn om fietsdoorsteken of voetgangersstroken te installeren vanwege beperkte ruimte of andere beperkingen. In dergelijke gevallen moet de breedte van de drempel zorgvuldig worden afgewogen om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

Verkeersdrempel kopen

Kortom, wilt u een verkeersdrempel kopen dan is de breedte een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het ontwerpen van verkeersveiligheidsmaatregelen. De drempel moet breed genoeg zijn om de doorstroming van het verkeer te behouden, maar ook smal genoeg om fietsers en voetgangers veilig langs de drempel te laten passeren. Fietsdoorsteken en voetgangersstroken kunnen worden gebruikt om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen, maar in sommige gevallen kan het moeilijk zijn om deze te installeren.