Welke regels gelden er omtrent drempels?

Wat zijn eigenlijk de regels omtrent drempels?

Wij krijgen vaak de vraag hoe hoog een drempel in huis eigenlijk mag zijn. Dit soort regels staan in het bouwbesluit. Het volgende is te vinden in het bouwbesluit van 2012 en geldt voor alle woningen die gebouwd zijn vanaf dat jaar.

  1. De drempelhoogte van de toegangsdeur mag niet hoger zijn dan 2 cm. Er wordt bij de bouw rekening gehouden met de nog te plaatsen vloer waardoor de hoogte na oplevering niet hoger mag zijn dan 2 cm.
  2. De toegangsdeur mag de voor- of achterdeur zijn. Het bouwbesluit maakt hierin geen onderscheid als het maar een deur betreft die toegankelijk is vanaf de openbare weg.
  3. In de woning moeten hoogteverschillen van meer dan 0,21 m worden overbrugd door een vaste trap of een hellingbaan. Dit betekent dat hoogteverschillen van meer dan 21 cm in een woning niet zijn toegestaan.

Bron: rijksoverheid.bouwbesluit.com

In 2022 is het volgende toegevoegd:

Alle ingangen van nieuwbouwwoningen mogen voortaan nog maar een drempel hebben van maximaal 2 centimeter. Deze regel gold al voor minimaal één toegang, bijvoorbeeld alleen de achterdeur. Nu geldt dit dus voor alle toegangen en ook de route van de openbare weg naar de woning. Dit moet de toegankelijkheid van woningen verbeteren.

Daarnaast zijn er vele regels over hoe steil een drempelhulp moet zijn. Geen van deze regels geldt voor alle drempelhulpen of alle plekken. De regels zijn er bijvoorbeeld voor het toegankelijk maken van een stembureau of voor het toegankelijk maken van publieke ruimtes.

PBT consult is het meest gebruikte keurmerk in Nederland voor het waarborgen van de toegankelijke gebouwde omgeving en wordt daarom vaak door overheden gebruikt in het bouwbesluit. De regels uit dit keurmerk zijn zeer geschikt als leidraad als het gaat om openbare gebouwen. Als het om uw eigen huis gaat dan bepaalt u uiteraard zelf hoe steil de drempelhulp mag zijn.