Zijn verkeersdrempels geschikt voor een privé- parkeerterrein?

De verkeersdrempels van Roege Drempelhulpen zijn uitermate geschikt voor een privéterrein zoals een gezamenlijke parkeerplaats, een parkeerplaats bij een appartementencomplex, verzorgingstehuis, bedrijventerrein, of industrieterrein. 

Verkeersdrempel verzorgingstehuis

Bij een verzorgingstehuis komen bezoekers, medewerkers en leveranciers. Door de drukte op het parkeerterrein kunnen onveilige situaties ontstaan waardoor het plaatsen van een verkeersdrempel aan te raden is. Bij een parkeerterrein voor een verzorgingstehuis kan een verkeersdrempel op meerdere plekken worden geplaatst. Dit is afhankelijk van de grootte van het parkeerterrein en het aantal toegangswegen. 

Verkeersdrempel bedrijventerrein en industrieterrein

Een bedrijventerrein is vaak een komen en gaan van leveranciers, medewerkers en klanten. Deze komen in personenauto’s, busjes en vrachtwagens. Allemaal hebben ze haast en vaak wordt er te hard gereden. Vaak is er op een bedrijventerrein of industrieterrein ook geen stoep of fietspad waardoor voetgangers en fietsers zich tussen het gemotoriseerde verkeer bewegen. Daarom is het op dit soort terreinen goed om aan te geven wat de maximale snelheid dient te zijn en de verkeersituatie aan te passen door het plaatsen van wegversmallingen, verkeersborden en verkeersdrempels. Wij overleggen graag met u over de juiste plek van de verkeersdrempel en hoeveel er geplaatst moeten worden.

Overige terreinen

Een verkeersdrempel is geschikt voor elke niet openbare weg waar de veiligheid in het geding is door verschillende verkeerstromen die zich in verschillende snelheden voortbewegen op de zelfde plek. Dit kan gebeuren op elke parkeerplaats bij een bedrijf, school, appartementencomplex, of winkelcentrum. Elke situatie is anders en in elke situatie kunnen andere afwegingen worden gemaakt over waar de verkeersdrempels moeten worden geplaatst. Vaak is het plaatsen van een verkeersdrempel aan het begin van het terrein aan te bevelen. Daarna kan dit nog een aantal keer worden herhaald. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van het terrein. Ook kan het zijn dat een terrein meerdere ingangen heeft, meestal is het aan te raden om bij alle ingangen een verkeersdrempel te plaatsen.