België kiest Europees en regionaal in 2024

België kiest Europees en regionaal in 2024
13 februari 2024
België kiest Europees en regionaal in 2024

België kiest Europees en regionaal in 2024

Het is dit jaar voort het eerst dat alle verkiezingen in België samenvallen in hetzelfde kalenderjaar. Op zondag 9 juni 2024 worden er Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd en op zondag 13 oktober vinden de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 2024 plaats in België. Op kleinere schaal vinden we dan zelfs nog de sociale verkiezingen in mei. Dit betekent de verkiezing van bijna 4.000 ondernemingsraden en ruim 7.000 comités voor preventie en bescherming op het werk.

Het Belgische verkiezingssysteem is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging, waarbij politieke partijen kandidatenlijsten indienen. Kiezers kunnen stemmen op individuele kandidaten of op een volledige lijst, afhankelijk van het niveau van de verkiezingen. Dit systeem tracht de politieke diversiteit in het parlement te weerspiegelen.

Toegankelijke stembureaus

Toegankelijkheid is natuurlijk ook in België een essentieel criterium in het democratische proces. En een democratie bereik je alleen wanneer je ervoor zorgt dat alle burgers gelijke kansen hebben om deel te nemen aan het kiezen van hun leiders. Het komt echter nog altijd voor dat mensen met een beperkte mobiliteit op drempels stuiten, letterlijk en figuurlijk. Fysieke drempels, zoals trappen bij stemlokalen, vormen nog te vaak een uitdaging. Stemlokalen moeten voldoen aan toegankelijkheidsnormen, waaronder bijvoorbeeld de aanwezigheid van drempelhulpen voor rolstoelgebruikers en verschillende andere aanpassingen voor mensen met bijvoorbeeld visuele of mobiliteitsbeperkingen. Er is heel wat voor nodig om de toegankelijkheid van stemlokalen op orde te brengen volgens de normen in het Ministerieel Besluit. Welke locaties doen het beste dienst als stembureau, hoe zorgt men dat deze gebouwen goed bereikbaar zijn voor alle burgers en welke voorzieningen m.b.t. toegankelijkheid kunnen er aangebracht worden?

Inter

Inter is een jong agentschap met als doel Vlaanderen toegankelijk te maken voor iedereen. De officiële naam van Inter is het agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Inter werkt aan het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht leeftijd, beperking of omstandigheden, volledig en zelfstandig kan deelnemen.

Een toegankelijk stemlokaal is de basisvoorwaarde om iedereen vlot te laten stemmen.

Iedereen heeft recht op een duurzame, hoogwaardige en comfortabele leefomgeving, ongeacht eventuele beperkingen. Om dat te realiseren, is het belangrijk om aandacht te besteden aan toegankelijkheid. Werken aan toegankelijkheid, is rekening houden met het volledige plaatje en oog hebben voor detail, van start tot oplevering. Of het nu gaat om een gebouw, een omgeving, een evenement, communicatie of dienstverlening. Inter verbindt een uitgebreid netwerk van sterke partners: beleid, professionele partners zoals ontwerpers of eventorganisatoren en gebruikers.

Op vraag van de Vlaamse overheid, organiseerde Inter een online infomoment voor medewerkers van lokale overheden om stemlokalen zo toegankelijk mogelijk te maken en om aandacht te hebben voor een duidelijke communicatie en dienstverlening. Tijdens dit infomoment werd aandacht besteed aan normen en tips om ervoor te zorgen dat alle kiezers, ook zij die een beperking hebben of minder mobiel zijn, gemakkelijk het stemhokje in kunnen en zelfstandig kunnen stemmen.

Overal naar binnen en buiten kunnen, gemakkelijk de weg kunnen vinden. Meteen begrijpen wat je ziet, leest of hoort en zelfstandig kunnen doen wat je wilt doen, ook in de digitale wereld. Daaraan werkt Inter, samen met partners, overheden en gebruikers. Voor iedereen. Jong, oud, met of zonder beperking. #IedereenOveral

 

https://www.vlaanderen.be/inter

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/64214