Dit is toch ook vooraf te bedenken?

Dit is toch ook vooraf te bedenken?
30 april 2019
Dit is toch ook vooraf te bedenken?

Dit is toch ook vooraf te bedenken?

Soms lees je een artikel waarvan je denkt, dat had men zich toch ook eerder kunnen bedenken? Onlangs kwam ik een dergelijk artikel tegen. Ik las een artikel waarin staat vermeld dat zorgwoningen weer standaard buitenruimte krijgen. In het artikel stond geschreven dat zorgwoningen niet langer worden uitgezonderd van verplichting om een buitenruimte te hebben.

In 2015 werden woningen met een zorgfunctie uitgezonderd van de verplichting om nieuwe woningen met buitenruimte op te leveren. Waarom? Nou heel simpel, er werd gedacht dat er bij deze woningen niet altijd behoefte is aan een buitenruimte. En erger nog, de opdrachtgever zou zelf de afweging kunnen maken of er behoefte is aan een dergelijke ruimte.

We leven in een tijd waarin men klaagt over het tekort aan geld voor de zorg en er dus prioriteiten moeten worden gesteld. Het is een tijd waarin voor bouwbedrijven marges onder druk komen te staan. Aangezien je geld maar een keer kunt uitgeven mogen we toch niet verwachten dat een opdrachtgever budget vrij maakt voor iets wat misschien niet direct zijn eerste prioriteit heeft?

Uit onderzoeken is gebleken dat een verblijf in de buitenlucht er aan bij draagt dat men zich beter voelt en dat bepaalde klachten als psychische problemen en aandoeningen aan de luchtwegen aantoonbaar verminderen.  Waarom zou je dan notabene zorgwoningen uitzonderen van de verplichting om een buitenruimte te hebben? Gelukkig heeft ook de overheid ingezien dat een dergelijke uitzondering op de bouwregelgeving niet wenselijk is. De maatregel wordt daarom na drie jaar weer teruggedraaid.  

Hoewel ik van mening ben dat het goed is een dergelijke uitzondering op de regelgeving terug te draaien, vraag ik mij toch af hoe men er überhaupt toe kon komen om een uitzondering te maken. Immers hoe kun je besluiten dat een bepaalde groep mensen, mensen die gebruik maken van een zorgwoning. niet perse buitenlucht nodig hebben? Terwijl dit voor een ieder ander wel in de bouwregelgeving is opgenomen.

Dit is, mijns inziens, echt iets wat men zich eerder had kunnen bedenken. Een ieder wil toch de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan?