Kiesdrempel

Kiesdrempel
28 februari 2019
Kiesdrempel

Kiesdrempel

Drempel en kiesdrempel, wat hebben ze met elkaar te maken?

Wanneer we denken aan drempels en aan verkiezingen, denken we al gauw aan een kiesdrempel. Een kiesdrempel (het minimum aantal stemmen dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen) is natuurlijk heel belangrijk. Maar wanneer de drempel voor het stemlokaal te hoog is, hoeven we niet eens meer na te denken over een kiesdrempel.

We beschikken in Nederland over het voorrecht om onze stem te mogen uitbrengen. Vooral de oudere generatie hecht zeer veel waarde aan het mogen uitbrengen van hun stem. Doordat het nog steeds voorkomt dat stemlokalen niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, is het vooral voor deze groep in veel gevallen niet mogelijk om zelfstandig hun stem uit te brengen. Hierdoor kunnen er stemmen verloren gaan die net de doorslag kunnen geven over het al dan niet voldoen aan de kiesdrempel.

Wetswijziging

Sinds 1 januari 2019 is er een wetswijziging in werking getreden die ervoor moet zorgen dan 100 procent van de stemlokalen zodanig gelegen en ingericht moet zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen.

Samenwerking Roege International met gemeentes

Omdat gemeentes zorgen voor de inrichting van stembureaus, zijn zij ook degene die er voor moeten zorgen dat stemlokalen ook daadwerkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In de aanloop naar de aankomende verkiezingen hebben wij samen met diverse gemeentes mogen kijken hoe we stembureaus toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking. Samen met de betreffende gemeentes hebben we diverse stemlokalen voorzien van een drempelhulp. Dit maakt het mogelijk dat een ieder die minder mobiel of slecht ter been is toch in de gelegenheid wordt gesteld om zijn stem te laten gelden.

Samen met de gemeentes hebben wij er voor gezorgd dat drempels met de grond gelijk worden gemaakt. Het is nu aan de politieke partijen om die andere drempel, de kiesdrempel, te halen.