Europese verkiezingen, verschillen tussen Nederland en België

Europese verkiezingen, verschillen tussen Nederland en België
1 mei 2024
Europese verkiezingen, verschillen tussen Nederland en België

Europese verkiezingen, verschillen en overeenkomsten tussen België en Nederland


We hebben in Nederland de vorige verkiezingen nog vers in het geheugen en de onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn nog gaande. Toch mogen we al snel weer naar de stembus. In juni vinden de verkiezingen voor het Europese Parlement plaats. Hoewel dit Europese verkiezingen zijn, verschilt het per land hoe er mee om wordt gegaan.


Datum van verkiezingen

Alleereerst is er een verschil in datum. Daar waar de verkiezingen binnen Nederland meestal op één en dezelfde dag worden gehouden, zijn de Europese verkiezingen verspreid over meerdere dagen. Niet alle lidstaten stemmen op dezelfde dag. Zo stemt Nederland bijvoorbeeld op 6 juni en mogen mensen in België op 9 juni naar het stemlokaal.

Stemplicht en stemgerechtigde leeftijd


In Nederland mag iedere EU burger van 18 jaar en ouder stemmen. Je ontvangt hiervoor een  kiezerspas. Vervolgens ben je vrij om te beslissen of je je stem wilt uitbrengen. Dit is in België anders geregeld. Belgische burgers van 16 jaar en ouder en EU burgers van 16 jaar en ouder die zich hebben geregistreerd om te stemmen, zijn verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.

Toegankelijkheid


In Nederland moeten alle stembureaus toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking, zodat iedereen gebruik kan maken van zijn kiesrecht. Alleen voor mobiele stembureaus en op het station gelden minder strenge eisen. Verder mag, in sommige gevallen, een kiezer met een beperking worden geholpen bij het uitbrengen van zijn stem.
In België moet er bij de keuze en inrichting van een stembureau rekening worden gehouden met de bereikbaarheid tot het stemlokaal en beweeglijkheid binnen een stemlokaal voor personen met een handicap. Ook geldt de regel dat wanneer je wegens een handicap niet alleen naar het stemhokje kunt gaan, of je kunt niet alleen stemmen dan mag je met toestemming van de voorzitter van het stembureau, je laten vergezellen of bijstaan door een persoon naar jouw keuze. Daarentegen voorziet de kieswet in België ook in de mogelijkheid van aangepast vervoer om je thuis op te halen en naar het stembureau te brengen.

Europees maar ingericht op landelijk niveau

Hoewel de verkiezingen voor het Europees Parlement grensoverschrijdend zijn blijken er tussen de onderlinge lidstaten verschillen te zitten in de uitvoering en inrichting.