Toegankelijke stembureaus, hoe staan we er voor?

Toegankelijke stembureaus, hoe staan we er voor?
8 juni 2023
Toegankelijke stembureaus, hoe staan we er voor?

Toegankelijkheid stembureaus, hoe staan we er voor?

Hoewel het nog even duurt voor er verkiezingen zijn, is het verstandig om nu al weer na de denken over de inrichting en toegankelijkheid van stembureaus. Corona heeft er immers voor gezorgd dat we met zijn allen in een andere samenleving moeten functioneren, de anderhalve meter samenleving.

Sinds 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Dit is wettelijk geregeld. Tevens heeft het ministerie samen met PBT Consult richtlijnen op gesteld voor het toegankelijk maken van stembureaus. Deze richtlijnen zijn te vinden in het rapport “toegankelijkheidscriteria stembureaus 2018”.

Na de provinciale statenverkiezingen bleek dat 66% van de stembureaus voldoende toegankelijk was. Er is dus nog wel wat werk te verzetten om ook de andere 34% van de stembureaus toegankelijk te maken.

Hoewel er al een groot aantal van de stembureaus toegankelijk waren, waren er volgens onderzoekers van PBT Consult ook nog wel de nodige verbeteringen mogelijk. PBT consult constateerde de volgende tekortkomingen:

De meest voorkomende tekortkomingen, in willekeurige volgorde.

  • Er is onvoldoende aanduiding op de openbare weg (bijv. middels borden of vlaggen)
  • Smalle deuren en te hoge dorpels of hoogteverschillen bij deuren.
  • Het ontbreken van hellingen, of te steile hellingen bij hoogteverschillen
  • Ontbreken van stoelen (met armsteunen) in de stemruimte.

Waarschijnlijk heeft uw gemeente na de vorige verkiezingen een evaluatie uitgevoerd. Hoe toegankelijk waren de stembureaus en wat kan er nog beter? De uitkomst van de evaluatie biedt normaal gesproken handvaten voor verbetering. Echter in dit geval moet er ook rekening worden gehouden met de nieuwe anderhalve meter samenleving.

Om uw stembureau ook toegankelijk te houden in deze nieuwe situatie moet u mogelijk de ingang en uitgang anders situeren, moeten looproutes worden aangepast. Een deur die normaal gesproken niet wordt gebruikt moet nu wel in gebruik worden genomen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Het is daarom goed om nu al na te denken over de inrichting van de stemlokalen in uw gemeente. Wat worden de nieuwe looproutes, zijn alle deuren vrij van hoogteverschillen, waar zijn de vorige keer drempelhulpen geplaatst en liggen deze er nog steeds of zijn ze misschien ergens opgeslagen.

Heeft u hulp nodig of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem vooral contact met ons op.

Of bekijk direct onze drempelhulpen die wij speciaal hebben geselecteerd en ontwikkeld voor de stembureaus. 

Bronnen:

rapport ‘toegankelijkheidscriteria stembureaus 2018’

Streekproef toegankelijkheid stemlocaties provinciale verkiezingen/ waterschapsverkiezingen 2019