Toegankelijkheid als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving

Toegankelijkheid als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving
3 oktober 2018
Toegankelijkheid als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving

Toegankelijkheid als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving

Welke rol speel toegankelijkheid in ons leven?

We staan er vaak niet bij stil, maar toegankelijkheid speelt een belangrijke rol in ons leven. Het is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend dat je kunt doen wat je wilt doen. We hoeven geen rekening te houden met beperkingen die ervoor zorgen dat bepaalde dingen die heel gewoon lijken nagenoeg onmogelijk worden. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan een restaurant, theater of museum.

Wat is toegankelijkheid?

Maar wat is toegankelijkheid eigenlijk? Wanneer we het opzoeken komen we onder andere de volgende definitie tegen:

“Toegankelijkheid is een relatieve afstand. Het begrip geeft de mate van het gemak aan – uitgedrukt in moeite, kosten of tijd- waarmee een plaats kan worden bereikt.”

Toegankelijkheid als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving

Toegankelijkheid is dus een ruim begrip en heeft zowel betrekking op fysieke toegankelijkheid als op de toegankelijkheid van bijvoorbeeld informatie. Dit maakt dat toegankelijkheid een belangrijke voorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving.

Iemand kan aan huis gekluisterd raken omdat hij niet op visite kan gaan bij familie, vrienden of buren vanwege een drempel bij de deur of vanwege het ontbreken van passend vervoer. Het gevolg is dat iemand vereenzaamt. Hij of zij ziet andere mensen leuke dingen doen en gelukkig zijn, terwijl hij zelf wordt buitengesloten.

Week van de toegankelijkheid en de week tegen de eenzaamheid.

In de week van de toegankelijkheid wordt geprobeerd om te laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Dit jaar valt de Week van de Toegankelijkheid samen met de Week tegen de Eenzaamheid. Zoals u hebt kunnen lezen, kan een slechte toegankelijkheid uiteindelijk leiden tot vereenzaming van mensen.

Bewustwording

Het zou goed zijn als wij deze week aangrijpen om ons bewust te worden van  de rol die toegankelijkheid is ons leven speelt. Dat we ons realiseren wat toegankelijkheid inhoudt, en wat de gevolgen kunnen zijn van een beperkte toegankelijkheid. Maar nog belangrijker, wat kunnen we er zelf aan doen? Hoe verbeteren we toegankelijkheid en hoe voorkomen we dat iemand eenzaam wordt?