Toegankelijkheid stemburau's laat nog altijd te wensen over

Toegankelijkheid stemburau's laat nog altijd te wensen over
24 mei 2023
Toegankelijkheid stemburau's laat nog altijd te wensen over

Rapport Ieder(in) Toegankelijkheid stembureaus laat nog altijd te wensen over.

Na de verkiezingen in maart heeft Ieder(in), de landelijke organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, het rapport "Meldpunt Onbeperkt Stemmen Verkiezingen 2023" gepubliceerd. Dit hebben ze gedaan op basis van gegevens die zijn ontvangen bij het meldpunt welke door Ieder(in) in aanloop naar de verkiezingen is geopend. Op dit meldpunt kunnen mensen knelpunten omtrent het stemmen melden. 

Mensen met scootmobiel, rolstoel en andere mobiliteitshulpmiddelen ervaren veel drempels bij het uitbrengen van hun stem

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht wordt besteed aan het toegankelijk maken van stembureaus, is één van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat de toegankelijkheid van stembureaus voor mensen met een beperking nog altijd te wensen overlaat. Vooral ouderen en mensen die afhankelijk zijn van scootmobielen, rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen, ervaren veel drempels bij het uitbrengen van hun stem.

Fysieke toegankelijkheid van stembureaus vormt een groot knelpunt

Een groot knelpunt is de fysieke toegankelijkheid van stembureaus. Niet alle stembureaus zijn goed bereikbaar voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld omdat er trappen zijn of omdat deuren te zwaar zijn om zelfstandig te openen. Ook zijn er vaak geen parkeerplaatsen in de buurt van het stembureau voor mensen die afhankelijk zijn van een auto of taxivervoer.

Investeren in toegankelijkheid is belangrijk voor het democratisch proces

Het is belangrijk dat knelpunten, welke worden genoemd in het rapport van Ieder(in), worden aangepakt. Alleen zo kan iedereen op een gelijke en toegankelijke manier deelnemen aan het democratisch proces. Ieder(in) pleit daarom voor een grotere inzet op toegankelijkheid van stembureaus. Gemeenten moeten bijvoorbeeld meer investeren in de toegankelijkheid van stembureaus en de toegankelijkheidseisen beter handhaven.

Mensen informeren over toegankelijkheid

Toegankelijk maken van stembureaus is een punt, maar net zo belangrijk is het dat mensen met een beperking tijdig en goed worden geïnformeerd over de toegankelijkheid van stembureaus. Hierbij kan gedacht worden aan informatie via websites en sociale media, maar ook aan persoonlijke begeleiding bij het stemmen.

Werk aan de winkel; zorg dat toegankelijkheid van stembureaus in uw gemeente goed geregeld is

Het rapport "Meldpunt Onbeperkt Stemmen Verkiezingen 2023" van Ieder(in) laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is wat betreft de toegankelijkheid van stembureaus voor ouderen en mensen met een beperking. Het is belangrijk dat deze knelpunten worden aangepakt, zodat iedereen op een gelijke en toegankelijke manier kan deelnemen aan het democratisch proces.

Verbetering toegankelijkheid stembureaus

Herkent u zich in het rapport van Ieder(in) of zijn de stembureaus in uw gemeente wel toegankelijk? Groot kans dat, ondanks veel inspanningen, er in de stembureaus in uw gemeente ook nog veel verbetering mogelijk is. Wanneer u hier niet dagelijks mee bezig bent kan dit erg lastig zijn. Wij helpen u daarom graag verder. Lees daarom meer over toegankelijke stembureaus en wat Roege Drempelhulpen kan doen voor de gemeente. Samen zorgen we voor toegankelijke stembureaus. 

 

 

Bron: Ieder(in). (2023). Meldpunt Onbeperkt Stemmen Verkiezingen 2023.