Verkeersdrempels in België

Verkeersdrempels in België
1 mei 2024
Verkeersdrempels in België

Verkeersdrempels zijn een integraal onderdeel van het Belgische wegennet geworden. Ze zijn ontworpen om de snelheid van voertuigen te verminderen, de verkeersveiligheid te verhogenen de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren. In België is er een groeiende trend om bij de aanleg van deze drempels aandacht te besteden aan duurzaamheid, waarbij gerecycleerde materialen worden gebruikt en waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte aan parkings in de nabijheid van deze verkeersremmers. Parkings zijn essentieel in stedelijke en voorstedelijke gebieden, vooral in een land als België, waar de bevolkingsdichtheid hoog is en de vraag naar parkeergelegenheid constant toeneemt. Bij de planning en aanleg van verkeersdrempels is het van cruciaal belang om ook de beschikbaarheid van parkeerplaatsen te overwegen. Daarom wordt bij veel infrastructurele projecten tegenwoordig speciale aandacht besteed aan het behoud of de creatie van parkeergelegenheid in de directe omgeving van verkeersdrempels.

Circulaire economie

Een andere belangrijke overweging bij de aanleg van verkeersdrempels is de impact op het milieu. Hier komt het concept van gerecycleerde materialen naar voren. Gerecycleerde materialen worden steeds vaker gebruikt bij de constructie van verkeersdrempels als onderdeel van bredere inspanningen om de ecologische voetafdruk van infrastructurele projecten te verkleinen. Door gebruik te maken van gerecycleerde materialen zoals gerecycled rubber of asfalt van hergebruikte bouwmaterialen, kunnen de negatieve milieueffecten van de aanleg van verkeersdrempels worden verminderd. Dit past in het bredere kader van duurzame ontwikkeling en milieubewustzijn dat steeds prominenter wordt in de Belgische samenleving. Deze benadering van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid wordt ook gestimuleerd door overheidsbeleid en regelgeving. De Belgische overheid heeft verschillende initiatieven gelanceerd om het gebruik van gerecycleerde materialen in de bouwsector te bevorderen, waaronder in de aanleg van wegen en verkeersinfrastructuur. Dit heeft geleid tot een groeiende acceptatie van gerecycleerde materialen in de praktijk van wegenbouwprojecten, waaronder ook verkeersdrempels. Naast de milieuvoordelen biedt het gebruik van gerecycleerde materialen ook economische voordelen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot lagere kosten voor bouwmaterialen en verminderde afvalverwijderingskosten. Bovendien draagt het bij aan de circulaire economie door het hergebruik van materialen te bevorderen en de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen.

Vertragingsdrempels

De vertragingsdrempels van Roege Drempelhulpen zijn bedoelt voor privé terreinen, parkings en magazijnen.  Vandaar dat voornamelijk particulieren bij ons verkeersdrempels kopen. Het aanbrengen van deze verkeersdrempels op de openbare weg mag enkel door de bevoegde overheden gebeuren (Gemeentes, provincies etc.) Het kan echter ook anders. Brussel is bijvoorbeeld op 1 januari 2021 een bebouwde kom geworden waar 30 km/u de algemene regel is. Het hoofddoel van deze 'Stad 30' is om de veiligheid van alle gebruikers te verhogen, niet alleen die van fietsers of voetgangers, maar ook van gemotoriseerd verkeer met hun inzittenden. Als versterking van deze regel zijn er natuurlijk altijd nog meerdere matregelen die als aanvulling kunnen dienen, bijvoorbeeld een versmalling van wegen, kruispuntinrichtingen, wegafbuigingen, centrale inrichtingen (gekleurde middenstrook, verkeerseiland in het midden, bolle kasseien of boordstenen),  rotondes enz. Wat hier nog bij aan te merken valt is dat altijd rekening wordt gehouden met wegen die volop worden gebruikt door een geregelde dienst van het openbaar vervoer (volgens koninklijke besluiten van 9 oktober 1998 en 3 mei 2002).