Verlaging van een drempel genereert een hogere opkomst

Verlaging van een drempel genereert een hogere opkomst
1 april 2019
Verlaging van een drempel genereert een hogere opkomst

Verlaging van een drempel genereert een hogere opkomst.

Enige tijd terug hebben wij u geïnformeerd over de wetswijziging welke er voor moet zorgen dat 100 procent van de stemlokalen zodanig gelegen en ingericht zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen.

Inmiddels zijn de stemmen geteld en zijn de statenleden geïnstalleerd. De uitslag zal de een misschien tot meer tevredenheid stemmen dan een ander, maar wij zijn zeer tevreden over de verkiezingen van 20 maart jongstleden. Dit heeft niets te maken met de uitslag, maar des te meer met de opkomst.

Op een enkele uitzondering na, toont de opkomst voor de verkiezingen al jaren een dalend verloop. Echter dit jaar zien we een opkomst die ongeveer 10 procent hoger ligt dan bij de vorige verkiezingen. De oorzaak?? Waren het de mooie weersomstandigheden die de mensen naar buiten bracht, waardoor ze ook maar direct even langs de stembus zijn gegaan? Zag men, door de opkomst van andere partijen dan de gevestigde partijen, meer dan eens het belang van het uitbrengen van een stem? Of lag het misschien toch aan iets anders? Omdat er geen onderzoek wordt gedaan naar provinciaal stemgedrag zullen we de werkelijke reden nooit weten.

Feit is wel dat de stemlokalen, door de eerder genoemde wetswijziging, beter toegankelijk waren dan ooit te voren. Het kan niet anders, dan dat dit in ieder geval heeft meegewerkt aan een hogere verkiezingsopkomst. Wij hebben er samen met veel gemeentes voor mogen zorgen dat stemmen welke anders verloren zouden zijn gegaan nu wel zijn uitgebracht.

Allicht is het goed om u eens te realiseren dat het niet alleen bij de verkiezingen zo is dat een betere toegankelijkheid zorgt voor een hogere opkomst. Ook voor winkels, bedrijven, sportverenigingen, musea en vele andere gelegenheden geldt dat men u minder snel voorbij gaat wanneer u de drempel verlaagt.

Een betere toegankelijkheid zorgt voor een hogere opkomst.