Voorbereidingen voor het toegankelijk maken van stemlocaties

Voorbereidingen voor het toegankelijk maken van stemlocaties
26 oktober 2021
Voorbereidingen voor het toegankelijk maken van stemlocaties

Voorbereidingen voor het toegankelijk maken van stemlocaties

Zo langzamerhand worden de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen weer gestart. Eén van de aandachtspunten zal de toegankelijkheid zijn. Hoe toegankelijk zijn de locaties waar mensen hun stem mogen uitbrengen? En hoe is het gesteld met de toegankelijkheid wanneer we toch weer te maken krijgen met de anderhalve meter regel? Graag nemen wij u de zorgen voor het fysiek toegankelijk maken van stemlocaties uit handen. Hoe we dit doen leggen we u graag uit in onze blog.

Beoordeling van toegankelijkheid en opmeten van drempels naar de richtlijnen van PBT Consult

De eerste stap in het toegankelijk maken van alle stembureaus en lokalen is het beoordelen en opmeten van drempels aan de hand van criteria van PBT Consult en Ongehinderd. PBT Consult heeft richtlijnen opgesteld die er voor moet zorgen dat stemlokaken toegankelijk zullen zijn en dus ook waaraan de drempelhulpen moeten. Wanneer wij bij u langs komen om de locaties te beoordelen dan doen we dat dan ook aan de hand van deze criteria en oplossingen bieden die hier bij passen.

Rapport inventarisatie toegankelijkheid en offerte

Nadat wij een beoordelingsronde hebben gedaan zullen wij aan de hand van onze bevindingen een rapport opmaken waarin staat:

  • Toegankelijkheid per stembureau
  • Te treffen maatregelen om een stembureau toegankelijk te maken

Naast het rapport zullen wij ook een offerte uitbrengen voor de levering en plaatsing van drempelhulpen. Wanneer u er voor kiest om de drempelhulpen zelf te plaatsen dan zullen wij enkel een offerte maken voor het leveren van de benodigde drempelhulpen.

Beoordeling en offerte aanvragen

Wist u dat bij voorgaande Tweede Kamerverkiezing slechts zo’n 10 procent van alle stemlokalen volledig toegankelijk was? Er is dus nog veel ruimte voor verbetering. De kans is dus groot dat er ook binnen uw gemeente nog veel kan worden gedaan om de toegankelijkheid te vergroten. Neem daarom contact met ons op om een beoordeling en offerte aan te vragen.

Vervolg stappen toegankelijk maken van stembureaus

Wilt u weten wat wij de vervolgstappen zijn nadat wij alle stemlokalen hebben beoordeeld en een offerte hebben uitgebracht? Houdt dan onze blogs in de gaten. Wilt u hierop niet wachten? Neem dan alvast contact met ons op. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden.