Winkels en horeca moeten toegankelijker worden voor mensen met beperking.

Winkels en horeca moeten toegankelijker worden voor mensen met beperking.
21 juni 2018
Winkels en horeca moeten toegankelijker worden voor mensen met beperking.

Toegankelijkheid voor iedereen
Wij wisten het natuurlijk al veel langer, maar nu zien ook steeds meer ondernemers in dat de horeca en winkels ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.

Wist u dat er in Nederland zo’n twee miljoen mensen zijn die een beperking hebben? Een deel hiervan is in meer of mindere mate beperkt in zijn mobiliteit. Wanneer we inzien dat de groep zo groot is, dan is het toch op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er nog steeds veel winkels of horeca gelegenheden, vanwege een hoogteverschil niet toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel.

VN Verdrag handicap
In 2016 is het VN- verdrag gesloten met als doel het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Dit verdrag moet de positie van mensen met een beperking versterken. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan en het openbaar vervoer te gebruiken. MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) en de Alliantie VN-verdrag Handicap gaan hier dan nu ook mee aan de slag: Toegankelijkheid voor een breed publiek.  Een doel dat wij bij Roege International al heel lang nastreven.

Kleine aanpassingen.
Een klein hoogteverschil kan vaak al een groot probleem vormen voor iemand in bijvoorbeeld een rolstoel, rollator of scootmobiel. Met een simpele aanpassing is dit in de meeste gevallen eenvoudig op te lossen.

Lees hieronder het hele artikel over de plannen van MKB-Nederland, het ministerie van VWS en de Alliantie VN-verdrag Handicap

https://nos.nl/artikel/2236410-bedrijven-rijk-en-gemeenten-beloven-betere-toegankelijkheid-gehandicapten.html